Oppsummering fra begge kåringssjå fra værringens leder Magnus Tveit Torsvik:

Hei,takker begge lokallag (Evje og Gjerstad)  for god tilrigging og god oppvartning under kåringssjåene. Vel gjennomførte sjå!

Kåring Holt 2022.

119stk påmeldte lam, 93 kåret, 22 vraket, 1 kåret på disp, 5 ikke møtt. 

NKS: 

1 plass Tellef Hodnebrog, kåringsnummer 202235410 - 28 poeng

2 plass Holt, kåringsnummer 35441 - 28 poeng

3 plass Carina Fiære, kårings 35414 - 27 poeng

Spæl: 

1 plass Kjetil Olstad, kåringsnummer: 35554 - 27 peong

2 plass Tvedstrand vgs, kåringsnummer: 35500 - 27 poeng

3 plass Tvedstrand vgs, kåringsnummer: 35498 - 25 poeng

Farge spæl:

1 plass Tom Landås, kåringsnummer: 35507 - 36 poeng

2 plass Eirin Rauø, kåringsnummer: 35513 - 36 poeng

Småraser:

1 plass, Blæset sau, Tom Landås, kåringsnummer 35429 - 44 poeng

Best sum totalt (kåringspoeng pluss indeks):

Spæl, Kristian Foss, kåringsnummer: 

NKS, Arne Eskeland, kåringsnummer: 

Kåring Evje 2022:

69stk påmeldte lam, 49 kåret, 13 vraket, 6 kåret på disp, 1 ikke møtt.

NKS: 

1 plass, Roar Støpet Lande, kåringsnummer: 202235451 - 29 poeng

2 plass, Geir S Hobbesland, kåringsnummer: 35440 - 27 poeng

3 plass, Marit Gunn Tveit, kåringsnummer: 35456 - 27 poeng

Kvit Spæl:

1 plass, Sven Reiersen, kåringsnummer 35565 - 27 poeng

Farga Spæl:

1 plass, Kristian Tønnesøl, kåringsnummer: 35527 - 34 poeng

2 plass, Anne Elin Greibrokk, kåringsnummer: 35557 - 33 poeng

3 plass, Sven Reisersen, kåringsnummer: 35552 - 33 poeng

Småraser:

Blæset sau, Eli Telhaug, kåringsnummer: 35600 - 44 poeng

 

Best sum totalt (kåringspoeng pluss indeks):

Spæl, Sven Reiersen, kåringsnummer: 35561 - 153 poeng 

NKS, Geir S Hobbesland, kåringsnummer: 35442 - 166 poeng 

Hilsen Magnus

Noen bilder fra sjå. Alle foto privat