• Før årsmøtet er det satt opp et faginnlegg fra Mattilsynet ved Gunn Kristin Osaland

Fra 01.01.2020 er det krav om at du som driver med næringsrettet dyrehold skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt gode helsestatusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika, og mindre smitte mellom dyr og mennesker. Det nye kompetansekravet stiller og krav om smittevernplan for gården.

 

Etter dette innlegget fortsetter årsmøtet med årsmøtesaker