Aust-Agder har slike tilfeller.

Fylkesleder og Sven Reiersen er inne i saken. Sven R har oppgaven med å knytte sammen vår region med NSG sentralt vedrørende kommunikasjon, kontakt med MT mm.

Vi søker å stå i kontakt med de medlemmer vi kjenner til. Vi er og bekymret for medlemmer som vi ikke kjenner til, men som er berørt i saken. Det oppleves svært krevende for bonden å bli involvert i dette på en helt uskyldig måte og med en overhengende trussel fra MT om destruering av besetning. Ingen ønsker denne medisin ut i matvarekjeden. Et utplukk av berørte dyr må gjennomføres etter en faglig vurdering og ikke etter et tilfeldig skjønn ved MT.

Vi jobber tett sammen med Agder Bondelag i sakens anledning. 

Berørte medlemmer kan kontakte personer nemt over.

Se pressemelding fra Bondelaget