Tellef og Anne Hodnebrog var vertskap for samlingen rundt seminkatalogen. Mens lukten av nybakte kanelkaker fylte rommet, gikk praten om hva den enkelte så etter blant værene. Ulike behov og mål for besetninger og værring ble debattert.

Mål for drifta er viktig og semin er et viktig verktøy for å oppnå dette. Mye arbeid legges ned i værring- bestningene, noe å huske på for alle som kjøper kåra værlam. Det ligger mye planlegging og arbeid bak disse lammene!

Leder av værringen skriver dette:

Vi samlet nks avd i værring 107 til diskusjon og utplukk av doser til medlemmene i ringen. Anne og Tellef Hodnebrog inviterte oss hjem til gården på Hesnes. Målet var å bli enige om å bestille mest mulig varierte doser. Da det er litt uforutsigbart hvilke værer som "slår til" og gir gode avkom. Derfor er det ønskelig at vi tar doser fra de fleste som bys frem i katalogen.

Vi får en god diskusjon rundt hver vær og går gjennom prosedyrer og erfaringer innen vår praksis i bruk av semin. Lykke til med årets saueparring 👍🐑

Seminkatalog og varme kanelboller

Her planlegges neste sesong! Fra Anne. Tellef,Tor Olav, Kristian, Geir, Carina og Marit Gunn er alle medlemmer i værringen

Anne overlater ikke paringa til tilfeldighetene. Her settes tydelige mål.

Alle bilder Magnus Tveit Torsvik