Vi er bønder i krevende tider med stadig økende utgifter og med utfordringer på mange vis. Dette gjør det stadig mer aktuelt å være med  i et felleskap - i en organisasjon. Våre utfordringer og nøkler til løsning er hele tiden på bordet hos våre sentralt tillitvalgte og ledere. Sauebondens økonomi, utmarksutfordringer og marked er dagsaktuelle tema og nerven i vår hverdag. Dette vil være fokus når vi nå går inn i et nytt år.

Landbruksoppgjør 2023 settes på dagsorden og medlemmer og lokallag er invitert til å komme med innspill. Vi har en lang vei å gå før beitenæringen er på linje med øvrige produksjoner i landbruket og gjennomsnittlig lønnsinntekt generelt. 

I januar gjennomfører alle våre lokallag sine årsmøter. Møt opp og delta i felleskapet. Vis din interesse og spill inn dine ønsker på hvilke tema lokallaget skal sette på dagsorden. Hva bør tema for neste medlemsmøte være? Hvor mange medlemsmøter bør settes opp for 2023?. Møt opp på årsmøte å gi ditt bidrag

Referat fra siste møte i fylkesstyret finner HER

God jul og godt nytt år

Med vennlig hilsen

Fylkestyret.