En rekke saueholdere opplever tap i sin besetning gjennom beitesesongen. Mange er usikre på hvordan et slikt inngrep skal håndteres. Det gjelder alt fra rovviltstatus i fylket, varsling, hvordan vi går frem de første timene, bruk av kadaverhund, melding av tap med eller uten funn av kadaver, rett til erstatning og søknad om dette mm. Samlingen har som mål å belyse temaene fra forskjellige vinklinger samt debattere spørsmål som måtte komme fra salen.

Det er viktig at vi har riktig atferd og tilnærming til dette tema før beitesesongen setter inn.

Er du du sauebonde så sett av denne kvelden til et viktig tema og til et godt treffpunkt med andre saueholdere.

Servering

Vel møtt!