Etter en travel lammetid, og en for mange utfordrende  sein vår, gjøres nå dyra klare for fjellbeite i Aust Agder. Dyrene skal klargjøres og sjekkes. Bjeller og merker skal være nøyaktig på plass. Mange dyr skal også behandles mot innvollssnyltere og flått. Jur og hold skal kontrolleres før avreise. individlister skal settes opp – ja alt må være på stell før sau og lam tar fatt på sin ca 3 mnd lange beitesesong i heiene våre.  Slakteriene stiller opp med transportbiler og mange bruker også egne biler, traktor og tilhengere. Fra kyst til fjell tar turen  2 – 3 timer så det gjelder å være forberedt.  Aust Agder fylkeslag håper på en fin beitesesong med gode beiteforhold, værforhold og at vi blir spart for rovviltangrep av alle slag. I den sammenheng er tilsynsrutinene viktige. Medlemmene finner kontaktinformasjon på våre hjemmesider dersom det er behov for å komme i kontakt med styret!. Benytter også anledningen til minne om at fylkeslaget har egen stand på naturligvis på Evje 09-11.08.13. Legg inn disse dagene i ellers travle dager å stikk innom for en hyggelig prat!! Fylkeslaget ønsker alle en riktig god sommer. Fylkesleder.