Aust-Agder Sau og Geit har tatt initiativ til prosjektet ”Ny giv i saueholdet 2015-2017”. Målet er å styrke fagmiljøet, bidra til bedre lønnsomhet, økt produksjon og kvalitet i saueholdet i fylket. En tar sikte på etablering av minst 5 faggrupper for å nå målene. Det viktigste arbeidet skal skje her og disse vil derfor få en sentral rolle i prosjektet. Prosjekteier og leder er Norsk landbruksrådgiving  Setesdal.

Det riktig summet i lokalet hele kvelden, på begge steder, så det er tydelig at "folket" trives med å komme i sammen og for å bli inspirerte til å satse på lammeproduksjon!

De fleste satte sitt navn på lister slik at prosjektet kan sende ut invitasjon til fagmøter som vil bli arrangert utover i prosjektperioden. Dette er fagmøter innen bygg, produksjonen, utmarksbeiting, rovvilt tematikk, dyrehelse osv.

Fylkesleder Kåre Blålid, Sauebonde og seniorrådgiver i Animalia Grethe Ringdal, Ove Myklebust i NLR- Agder og prosjektleder i Ny giv Vest-Agder samt Prosjektleder Jakob Såghus holdt innlegg i gjennom de tre timene som sto til rådighet.

Bladfyken Øistein Moi i Agder Bondelag - Agderkontoret - har laget en fin repotasje fra Ose møtet. KLIKK HER 

Under ser du listen over de fagledere som etter hvert skal komme i sving rundt om i fylket:

 

Område Fagleder Mob tlf Epost

Gjerstad, Vegårshei, Risør,

Tvedestrand, Arendal, Froland

Kristian Foss

95916183 mo-fos2@online.no

Grimstad, Lillesand, Birkenes

Bjørn Tore Hovland

95750465

ighovland@live.no
 

Åmli

Kjetil Olstad

97152690

 

Evje, Iveland

Eivind Odd Kallhovd

91619852 eivind.kallhovd@tine.no

Bygland, Valle, Bykle

Egil Åmlid

98861798 eamlid@online.no

 

I Rådssalen i Froland samlet det seg over 70 deltagere!

Erling Brekkemoen (tv) og Jakob Såghus (th).Sauemiljø i fokus

Den sosiale drøs er viktig!! Froland kommune v Morten Foss var et godt vertsskap med kaffe, brus, rundstykker og winerbrød!!