I tillegg får alle dyra nødvendig parasittbehandling både mot innvollsnyltere, flått og fluer. Alt like nødvendig for at beitesesongen skal bli god. 

Fjellbeite står klart i Valle austhei. Store Bjørnevatn ligger blank og fint med noen lave tåkeskyer over seg etter det siste friske regnværet. Sauen finner lett sine lam når de kommer ut av hengeren og følger stolt bak gjeteren når ferden legges av sted inn i fjellet. Etter en kort vandring overlates de til seg selv. Nå ligger 3 måneder og venter i et frodig landskap med lange tradisjoner for trygt sauehold.  

Tilsyn er nødvendig derfor er bonden til fjells regelmessig for å se til dyra og at alt står bra til. Her kommer lokalkunnskap til stor hjelp, men GPS-bjella er og til stor nytte . Den angir dyrets posisjon hver 18 time og alarm om sauen blir liggende stille for lenge. Slikkesteiner er satt ut og dette er og stasjoner som er til stor nytte i tilsynsarbeidet samt "lekkerbisken" for småfeet.

Alle håper på en rolig sommer uten at løshunder,ørn og rovdyr gjør skade i området. Ulv skal ha vært på ferde i Tinn i Telemark så noen bekymringsrynker i panna har dukket opp.  

Valle har lange tradisjoner med sauedrift

Den gamle støylen ligg og venter!

Grønnere kan det ikke bli!

En fortjent pust i bakken. Sau og lam har funnet hverandre!

GPS bjølla virker og sender signal

Her er alt på plass! Saltstein er viktig

Her følger hopen lett sin gjeter og vet vet som venter!