Når folk som Jostein Røysland deler av sin kunnskap fra et langt liv i bondens og tallenes tjeneste, ja da blir foredraget nærmest som et kåseri. Slik ble det denne kvelden på Hornnes, Evje. Det var Ny Giv i Aust Agder, ved Jakob Såghus, og Evje Hornnes lokallag som hadde stelt i stand til fagkveld. Vel 30 var møtt frem så interessen om økonomi i saueholdet er stor. Det var fremmøtte fra kystkommunene og fra kommunene legger opp i dalen, så det var ikke bare gjesten sjøl som hadde lang reisevei.

Røysland startet med et historisk tilbakeblikk. Dagens regnskap innen næringen er like gammel som momsen. Det var da kravene endret seg og regnskapsfolk måtte på banen for å bistå med hjelp. Marginalskatt, EDB, kostnader, effektivisering, kvalitet, dokumentasjon og privatforbuk er begreper og tilnærminger som har kommet frem under tiårenes løp.

Ved bruk av plansjer tok han forsamlingen inn i gårdenes dekningsbidrag, inntekter, tilskott, varialbel kostnader, maskinutgifter, grovfor og kraftfòrforbruk – alt målt både mot arealer og andel vinterfora sau. Her fikk vi se hvor ulike brukene var og hvor stor spredning det var mellom de med høy uttelling og de som ikke greide å oppnå like gode resultat. Tendensen var og klar at de som lå på de beste tallene med slaktevekter og inntekt og hadde de laveste kostnadene i produksjoenen. Alt dette skapte høye diskusjoner i pausen.

Alt i alt en trivelig kveld, hvor og latteren satt løst når Jostein krydret på både med sin engasjerende foretellermåte og gode historier.

Takk til lokallaget, med Eivind Odd Kalhovd i spissen, får gode lokaler og servering! Det blir bestandig gildt når sauefolk samles!

Fylkeslederen oppsummerte og takket av det hele og ønsket alle vel hjem!

 

Pekestokk måtte til når detaljene skulle fremhevs. Jostein Røysland i aksjon.

Jakob Såghus og Jostein Røysland i samtale om kvelden!