Besøk til Jens Eide AS i Lillesand.

37 små og store sauebønder fikk en spennende og lærerik ettermiddag hos Jens Eide AS torsdag 3 september.

Daglig leder, Jens Eide hadde først en orientering om bedriften før vi fikk en grundig gjennomgang av hvordan klassifisering av dyr gjennomføres, samt kvalitetssikring av ordningen og klassifisørenDet ble vist eksempler på ulike slakt og hvordan kvaliteten er avgjørende for god lønnsomhet. De største/beste og slaktene er lettest å selge! Flere fikk øvd seg i å vurdere slaktekvalitet på ulike slakteskrotter[BK1] .

Slakteriet har kapasitet til å motta 40 % mer slakt en det som slaktes i dag. Markedet er underskudd på sau/lammekjøtt på Agder. Her er det rom for mer dyr!

Alle ble med på ei reise gjennom slakteriet fra dyrene kom inn i fjøset til varen ble pakket i ulike stykker.

Interessant og inspirerende å se hvordan råvaren utnyttes samt å se de ulike arbeidsoperasjonene


 [BK1]

 

Slaktemster Jens Eide hadde mye nyttig å fortelle!

Fra klasse E til P. Mye økonomi i gode lam!

NY GIV samler bøndene!