Nøkkeltallanalyser fra ca. 200 sauebruk, hovedsakelig fra sør-Jæren gav et godt faktagrunnlag for den økonomiske tilstanden i saueholdet. Selv om variasjonen er stor, viser tallene at det fortsatt er penger å tjene i saueholdet.

Resultatet av årets utfordringer, med kraftig prisreduksjon på kjøttet, endret klassifisering og lave høstvekter får vi ikke tall på før til vinteren. 

 

Aktive deltagere når økonomi står på dagorden. Ledet av Jostein Røysland

Foto Jakob Sågus