22 deltakere møtte opp til  slakte og parteringskurset på Helle 16. november fra kl.18-21.00. Tove Hilde og Egil Åmli hadde fyrt opp grillen og lagt til rette for et flott arrangement i garasjen i det nye fjøset. 5 lam blei slakta, holdvurdert både før og etter slakting. Stian Espedal, mangeårig slakter på Nortura’s anlegg på Forus delte erfaringer og gode tips.  Espedal gikk nøye gjennom slakteprosessen og alternative måter å partere et lam.( Jfr. Bilde nr. 2402, viser resultatet). Bilde 2391, de fleste deltakere. 2387, noen av deltakerne. Kvelden ble avsluttet med «basar» der de ulike stykkningsdeler var gevinst! God stemning og fornøyde deltakere.

Her var det mye nyttig å lære

 

Stian Espedal, har lang erfaring. Flotte stykningsdeler

Slaktebenk er kjekt å ha!