Han har bygd om grisehuset og hadde  ca. 180 sau som lemte i vår.  Høyt lammetall og fjellbeite like vest for gården. Neste stopp var Tove og Bjarne Haugstad på Åsland. Nybygd sauefjøs med plass til ca. 100 vfs. Et enkelt, men svært funksjonelt fjøs. Anna og Frode Forgard på Forgard hadde første lemming i «storfjøset» med plass til 400 vfs.  I vår lemmte ca. 200 søyer. Elementbygg med Islands forhekk og kraftforautomater.  Anita og Geir Kvaale på Kittelstad hadde bygd en stor «låvebygning». Betong med overbygg i tre. En stor bygningskropp med rikelig lagerplass på låven. Vi avslutta turen med å se på fjøset til Marit og Svenn Reiersen på Tveit. Tre med slepplaft  og plass til ca. 200 vfs. Alle bygningene vi besøkte var fullisolerte og hadde blautgjødsel. 5 ulike driftsbyninger med stor variasjon i utforming, materialbruk, logistikk og pris.  På alle stedene møtte vi engasjerte og hyggelige bønder som gladelig delte erfaringer både fra byggefasen, og ikke minst,  gode tips fra den daglige driften.

En stor takk til alle fem for en inspirerende dag.