Forsamlingen møttes i gårdsverksted hvor alle ble tatt vel i mot av Bjørn Tore Hovland, gruppeleder.  Deltagerne har nå vært sammen ved flere anledninger, så praten gikk lett. Tom Landås ble utfordret på å fortelle fra sin drift med fokus på sauen, men Tol har og storfe i sin produksjon.

Landås har holdt sau siden 1988 og i år er det va 180 vfs i hans fjøs. Her er både NKS, Spæl og andre raser, Tom liker denne variasjon både i dyr og farger. Han tok forsamlingen med på en levende fortelling fra leiing av vær, vinteroppstalling, lamming, sommer beiter, tilsyn, sank og sortering til slakt.

Han kom og innpå dette med egeninseminasjon av sau – utvelgelse av dyr etter O-indeks. Her måtte han leie væren opptil 3 ganger i døgnet.  Tom er en erfaren sauemann og forsamlingen spurte og grov til langt på kveld. De fikk også se leiing av vær og bedekking.

Josefa Andreassen fra NLR var og med denne kvelden og kunne dele med sin kunnskap om grovfor. Det er mange ting vi skal tenke på når det gjelder høsting, prøver og foring. Kunnskap om sin egen forkvalitet i kombinasjon med kraftfôr er et viktig fagtema.

Alt i alt en flott fagøkt i et aktivt miljø. Tid til mat og kaffe ble det og!!

 

Mvh

Fylkesleder.

Leiing av vær!

O-indeks engasjerer!

Han hadde mye å dele Tom Landås!