Sakene som foreløpig ligger til behandling er som listet opp under:

  • Konstituere det nye styre - valg av kasserer -  Fullmakt til Valle bank - Nettbank?
  • Aktivitetsplan 2014. Møtedatoer (vedlegg)
  • Brev fra Norila. AA s&g ønsker at fylkets ull går til Forus. ( vedlegg)
  • Søknad om midler for videreføring av opplæring til kadaverhundekvipasjer. ( vedlegg)
  • Organiserte beitelang - endret organisasjonsform. brev fra NSG (vedlegg)
  • Årsmeldinger fra lokallag.  ( vedlegg)
  • Orientering fra repr.møte NSG
  • Eventuelt

Fylkesstyret oppfordrer lokallag til å melde inn saker de ønsker å få behandlet ca en uke før møtedato. Møtedatoer vil bli lagt ut i kallender etter første styremøte.

Lokallag som ennå ikke har levert inn årsrapporter må gjøre dette snarest!

Som bilde under viser så har lammingene tyvstartet noen plasser. På Sagvollen i Lillesand ventes det tidlig lamming av 9 søyer. Her har det vært ”værbesøk” utover det planlagte.