Fylkestyret er nå i gang med årets arbeid og oppgaver er fordelt i styret. Følgene oppgaver er plassert slik:

  • Nestleder Egil Åmlid
  • Kasserer Kristian Foss
  • Avlsarbeid Sven Reiersen
  • Rovviltkontakt Erling Brekkemoen

Flott var det også å kunne ønske Nortur`s Kristin Skranefjell Eikeland velkommen til styret og vi er glade for å få ny sekretær på plass!

Styret besluttet å sende brev til Valle Sparebank om prokura for ny kasserer – videre blir det tatt i bruk nettbank for vår konto.

Brev blir også sendt til Nortura i forhold til at ull fra Aust Agder er ønsket levert til Forus. Norila ønsker vår ull til Gol men styret har argumentert for å at ulla skal følge slaktet og leveres til Forus.

Andre saker fra møtet finner du i referatet her...

Styremøte AA s&G 2014

12.06.2014

Evje, kl 1830

 

21.08.2014

Evje kl 1830

 

13.11.2014

Byglandsfjord, kl 1830

 

11.12.2014

Evje, kl 1830

 

Alle lokallag oppfordres til å gripe fatt i verving av nye medlemmer! Vi har lagt ut en lenke til lokallagene på hjemmesidens høyre side.

Kåre Blålid
Fylkesleder