Medlemmer i Aust-Agder NSG er invitert av koordinator Ove Myklebust, som leder satsningen «Ny giv i sauehaldet i Vest-Agder» til å delta på samlinger som i høst vil bli arrangert i Vest-Agder. Dette gjelder både fagmøte og fjøsbesøk!. Begge samlingene er åpne for alle!!

Klikk på lenken og meld deg på!!

 

Fylkesleder

Kåre Blålid