Fylkestinget avsluttet sitt desemberting på Holt 14.12.16 Da fikk alle de 34 folkevalgte sammen med fylkesadministrasjon, byggefirma, gjester, bondelagsorganisasjoner, ansatte og elever anledning til å vandre fritt rundt i melkefjøs, kalveavdeling, fòrrom, sauefjøs, tekniske - og undervisningsrom. Rundtom sto det ansatte som fortalte om de ulike funksjonene. Her var det melkerobot, foringsautomater. Eget biogassanlegg er i ferd med å ferdigstilles. Utstyrsparken fornyes gradvis og alle kjøretøy er nå på biodiesel – et grønt skifte

Her har ikke bare skolen og fylket fått et praktbygg, men hele næringen med hele sitt mangfold vil nyte godt at dette i mange år fremover. Her vil unge møte virkeligheten på en moderne måte. Her kan erfarne bønder treffes til fagdiskusjoner. Her kan det bygges kompetansesentra for mange tema. Alt er klart til å bli tatt i bruk. Skolen har et areal på 2550 dekar skog, 370 dekar dyrket mark (samt leieareal). Besetningen består av storfe, sau og gris. Melkekvoten er på 185 tonn og de har ca 30 årskyr. Sauebesetningen består av 110 vfs. I grisehuset er det ca 30 årspurker.

Bondehøvdingen Erik Fløystad gratulerte skolen med anlegget og ga klart uttrykk for at forskning viser at utdannende agronomer gjør det best innen landbruket. Et slik bygg stimulerer til rekruttering innen det meste av det landbruk trenger og som plattform for videre studier. Samfunnet satser nå på den rette og den viktigste yrkesgrenen.

Det var mange på talerlisten denne ettermiddagen men gjennomgangstonen var tydelig – dette var bra og alle kunne være stolte av denne realiseringen.

Aust- Agder sau og geit ønsker nyfjøset velkommen og gratulerer Tvedestrand og Åmli vgs med nybygget!!

Gode og luftige forhold til sauen.

Her var det rolig og trygt. Egen fokusavdeling

Kalvene må ha det godt om de god ku skal bli

Skolen fikk mange hilsner. her ved Tore Haugum, Fylkesmannen

Leder av Aust-Agder Bondelag Erik Fløystad var imponert