Vi siterer ham videre: "Bonden er en del av verdikjeden for matforsyning, og regnes som en samfunnskritisk funksjon. Dette er et ansvar, og en anerkjennelse for at jobben vi gjør med å produsere mat, er viktig. Det tar vi ikke lett på.

Bonden er godt trent i smittevern. Jeg oppfordrer alle til å vaske hendene, holde seg hjemme, og ta vare på folk og dyr rundt seg."

Beredskapsgruppa i landbruket gjennomførte skypemøte den 2.4.2020. Det er Landbruksdirektøren hos Fylkesmannen som innkaller og leder møte. Agder har stort fokus på utviklingen og konsekvenser innen landbruket relatert til koronapandemien. Se referatet HER

Så langt vi er orientert skal nå alle ha fått klippet sine dyr. Klipping i Setesdal ble avsluttet 25.3.20

Vi hadde, som et tiltak, midlertidig stanset klipping av sau inntil vi var sikre på at vi reiste rundt fra bonde til bonde uten å være smittespredere. Klippingingen kom igang igjen og vi følger de rutiner som Mattislynet har satt, de rutiner saueklippere, og andre besøkende på gården  forøvrig skal følge, og den smittevernplan som foreligger på gården. Grunnregelen er hele tiden -helsestatus hos bonden med familie, god avstand mellom personer i arbeid, god håndhygiene og desinfisering av utstyr.

Vi minner oss alle om de føringer Mattilsynet har satt for oss som driver profesjonelt med husdyr. Oppfordrer alle til å sette seg inn i denne lenken. MATTILSYNET

Se også Norges Bondelag sine hjemmesider vedrørende korosituasjonen

NSG om saueklipping i koronatider

Fylkesmannen har samlet informasjon om pandemi-situasjonen fra aktører rundt Agder-bøndene.

Det kan være begrenset med klippere igjen i landet. Trenger du hjelp til dette så ta kontakt med lokallag eller fylkeslag.

Lamminga står for dør og viktigere enn noen gang er det å bidra til at alle lam for en god start. Forbered dere derfor til lamminga, ha utstyr og grinder klare og følg din smittevernplan.

Mvh Fylkesstyret.