3. november kl. 19.00: Tvedestrand og Holt Videregående, (Landbr. skolen på Holt). 

Tema:  Økonomien i saueholdet  v/ sauebonde og daglig leder i Bjerkreim regnskapslag, Jostein Røysland.

Hva påvirker driftsresultatet og hvorfor varierer dekningsbidraget  mellom sauebøndene med over 1000 kr/vfs?  Hvor mye penger kan vi bruke på nye sauehus? Disse og mange andre spørsmål innen økonomi vil bli tatt opp på møtet. Pause med drøs og enkel servering.

 

16. november. Kl. 18.00:  Slakte og parteringskurs hos Tove Hilde og Egil Åmli, Rysstad. Stian Espedal fra Nortura deltar. Her er muligheten til å ta med egne dyr for slakting. Meld i tilfelle fra til Jakob.

 

NY DATO: 10.12.: Fjøsvandring hos Caroline og Jostein Rysstad og Gunnlaug og Olav Jan Tveiten, Valle.

Vi møter hos Caroline og Jostein kl. 13.00 ( nytt klokkeslett) og reiser etterpå til Tveitenca kl 14.00

Nybygg ferdigstilt november 2016. Isolert med plastrister begge steder. Manuell utforing hos Rysstad, ca. 120 vfs. Hengende river/utlegger i taket hos Tveiten og plass til 200 vfs. Garasje i tillegg.

Tore Krogsveen fra Fjøssystemer deltar.

 

Kontaktinformasjon

Har du ideer eller ønske om andre arrangement, eller ønsker besøk på gården, er du velkommen til å kontakte:

Prosjektleder: Jakob J. Saaghus, jakob.saaghus@nlr.no, tlf. 971 41 754

Leder i Aust-Agder Sau og Geit: Kåre Blålid, leder.austagder@sauoggeit.no, tlf. 945 05 946

Kom gjerne med innspill til faggruppelederne:

Kommuner – gruppe

Gruppeleder

Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland

Kristian Foss, krisfoss@gmail.com, 959 16 183

Grimstad, Lillesand, Birkenes

Bjørn Tore Hovland, lghovland@live.no, 957 50 465

Åmli

Kjetil Olstad, 971 52 690

Evje, Iveland

Eivind Odd Kallhovd, eivind.kallhovd@tine.no, 916 19 852

Bygland, Valle, Bykle

Egil Åmli, eamlid@online.no, 988 61 798

Økogruppe, hele fylket

Eskild Bothner

ebothner@online. HYPERLINK "mailto:ebothner@online.no"no  907 82 059

Bygg, hele fylket

Jakob J. Saaghus, jakob.saaghus@nlr.no 97141754

Kikk gjerne på nettsida vår: www.nsg.no