Sven og Marit sto med favnen full av blomster ettervert som gratulantene gav sine lykkeønskninger til bondeparet og det nye fjøset. I kø sto ordfører og landbruksrepresentant fra Evje kommune. Nortura, Innovasjon Norge, Tinnoset Laftebygg, Felleskjøpet, Byggmester Omdal med mer.

Stolt var også eierne som behørig takket og som fortalte om sin prosess med planlegging, gjennomføring og frem til i dag hvor de  har tatt fjøset i drift.

Bygget er reist i tre over en betong mitting. Vegger er i tradisjonsrik 8``laft, store limtredragere i taket – 9000 meter med 2``x 5`` på høykant som dannet taket - som på ytterside hadde stålplater. Ved dette ble taket fullstendig kondensfritt. Ca 200 m3 trevirke har gått med!! Fjøset har kapasitet til ca 200 vinterfora sau som vekselvis står på et gulv i kompositt og strekkmetall. Hengende forvogn i bane kjører over begge forbrettene og sørger for at graset kan håndteres på lettest mulig måte. En detalj i fjøset var karusell fra bingene inn i ledegang mot vekt og skille. Under lysing av sau ved fostertelling ble den nesten ikke tatt i sauen i det hele tatt!!

I tillegg til hensiktsmessige porter, naturlig lufting, rikelig med daglys, kraftfôrsilo, teknisk rom og oppholdsrom var det god plass i begge ender til annen håndtering i fjøset.!!

I det hele fremsto fjøset som trivelig, hensiktsmessig og som en spydspiss for næringa i Aust Agder. Fjøset innbyr til satsning og til nye og unge til å starte opp! Det er slike bygg og slike bønder vi trenger som forbilder!!

Takk til familien Reiersen som tok i mot en stor forsamling skuelystne og som åpner sine dører og forteller sine historier og gir av sine erfaringer. Takk også til Nortura mange representanter som grillet lam, pølser og karbonader og sørget for god servering!!!

Aust Agder NSG gratulerer!!!

Med hilsen

Kåre Blålid

Fylkesleder

Sven Reiersen viste frem et særdels trivelig og hensiktsmessig sauehus!!!

Effektiv og sikker foring letter arbeid og HMS!!!