Stell av sau før, under og etter lemming var overskriften på 3 møter i mars. Ove Myklebust delte erfaring og gav gode tips om:

  • Foring gjennom vinterhalvåret. Mengde til ulik tid, grovfor, kraftformengde og typer.
  • Hva kan gjøres for å ungå dødføte lam før lemming og tiltak for å ikke miste lam under lemming og frem til beiteslipp.
  • Undervenning av lam
  • Snyltebehandling, strategi gjennom  hele året.

Diskusjon og erfaringsutveksling.

2 mars,Landvik 14 deltakere. 10 mars, Rysstad 26 deltakere og Åmli 16 mars, 18 deltakere.

Møtelyen i på Landvik i Grimstad. 

Selv erfarne sauebønder følger nøye med og engasjerer seg når Ove forteller!

Bildet er fra Rysstad i Valle.

På alle plassene ble det tid til god bondedrøs og sosialt rundt serveringen. Her i fra møtet på Åmli