Til stedet var Ingunn Foss, Næringskomiteen, Svein Harberg Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torunn Onstad, Høyre Aust-Agder og Arne Thommassen, ordfører i Lillesand. Disse politikerne møtte Finn Åsheim og Knut Erik Ultveit, Agder Bondelag, Marit Gunn Tveit,  Lillesand bondelag og Kåre Blålid, AANSG.

Anledningen var å gi en statusrapport samt å legge frem noen forslag til på tiltak. Tørken har rammet agderfylkene hardt og grovformangelen er prekær. Innkjøp av grovfor fra inn – og utland er økonomiskt krevende. Vanning er et alternativ for noen men mange bønder driver mange teiger av ulik størrelse rundt om i sine områder så dette er ikke et alternativ for alle og krever mye logistikk og kapital for de som ikke innehar slikt utstyr, Vanning har ikke vært et behov for disse brukene tidligere.

En del bønder knytter kontakter om ensilert halm fra Nord- Trøndelag. I tillegg den store kostnad det er å kjøpe dette, må dyrene også settes på økt kraftfôr mengde. Dette blir et svært kapital krevende alternativ.  

Mange bønder sliter og det meldes om svært høy aktivitet på slakting. Hele besetninger meldes nå inn. Organisasjonene forsøker å gi informasjon om alternative forformer nettopp for å unngå slakting av mordyr. Disse er viktige for bonden på sikt og for å trygge driften senere.

Slakter Jens Eide orienterte om sin status og at det var en 10 dobling på innmeldinger. Slakteriet ønsket en større del av den nå doble kvote for innfrysing som et ledd i markedsreguleringen. De private slakteriene fikk en alt for liten andel av kvoten som ble øket fra 2500 tonn til 5000 tonn

Politikerne var engasjerte og nysgjerrige å stilte mange spørsmål rundt disse tema. De orienterte videre at et samlet storting fulgte nøye med og var innstilt på å komme med tiltak. Alle var enige om at tiltakene måtte utvikles av org sentralt slik at de fikk størst mulig effekt.

Øverst på listen av forslag på tiltak kom telledato, dekning av transportkostnader, senking av slakteklasser med mer.

 

Fra venstre: Ingunn Foss, Knut Erik Ultveit, Arne Thommassen, Torunn Onstad, Svein Harberg, Finn Åsheim, Jens Øistein Eide og Kåre Blålid

Foto: Marit Gunn Tveit, Bondelaget.