Alle kontaktbestninger oppheves fortløpende, mens saneringsbestningene innvilges dsipensasjon for fjellsending, melder Synnøve Vatn i Prosjekt Friske Føtter!! Dette betyr at vi ser ut til å ha fått grep om utbruddet i Aust Agder. Slik det ser ut nå er det 9 bestninger som må undersøkes til høsten.

Vi kommer tilbake med sluttrapport når endelige svar foreligger.