I Bondebladet 19. 12.19 "jul i bondebladet" er det en dobbeltsidig artikkel om de 3 staute sauebøndene på Helle, Valle i Setesdal. Overskriften er: Satser på sau, men når kommer penga!! 

Her oppsumerer de hvordan det har gått med satsingen i nye moderne sauehus. Tørkesommeren 2018 var en påkjenning, men de kom seg igjennom takket være kraftfor og tiltak  fra Bondelaget. Bøndene viser også til at sauehold og beitedyr i utmark og kulturlandskap gir positive klimaregnskap. Man kan derfor bli overgitt og frustrert  om påstander som klimaverstinger og at det sløyfes tadisjonsmat som pinnekjøtt ved tilstelninger for å redde miljøet. 

De reiser spørsmål om kjøttet i større grad kan eksporteres på linje med oppdrettsfisk, samtidig som gårdsbutikk er oppe til vurdering. Økende konflikter i utmarka blir og belyst i artikkelen.

De venter enda på realistiske oppgjør fra slakteriet.