Vi må tro og at snuoperasjonen er i gang. Våre forhandlere har jobbet på og en avtale ligger foran oss. Store tall men og en helt uvant og krevende tid. Kostnadsdekningen skal tettes. Utbetaling kommer i september og innteksgapet er økt fra 30 000 til 40 000. Samlet en innteksøkning på 64000 for 2023.

Bondelaget. no har lagt ut denne oversikten,

 • Avtalen gir en økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Dette er 778 millioner kroner mer enn i statens tilbud.
 • Kostnadsdekningen utgjør størsteparten av avtalen.
 • Avtalen gir full kostnadsdekning, i tillegg til inntektsvekst allerede i 2022, for å håndtere usikkerheten og den kraftige kostnadsveksten. 2 milliarder utbetales i september.
 • For at bønders inntekt skal komme nærmere andre grupper gir avtalen et inntektsløft på 64 000 kr/årsverk i 2023, hvorav 40 000 kr/årsverk går til tetting av inntektsgap.
 • Avtalen løfter spesielt produksjonene som ligger lavest i inntekt. Det gjelder korn, sau og ammeku.
 • Jordbruket har fått gjennomslag for alle målprisøkningene, med unntak av mathvete.
 • Velferdsordningene har blitt spesielt høyt prioritert både av staten og jordbruket.
 • Det settes i gang et områderettet løft for landbruket i Nord-Norge

Videre ser de største endringene slik ut for oss i sauenæringa. (hentet fra Bondelaget.no)

Sau

 • Jordbruksavtalen gir betydelig økning av arealtilskudd og husdyrtilskudd for sau.
 • Beitetilskudd økes med 10 kr/dyr og utmarksbeitetilskudd med 65 kr/dyr.
 • Jordbruket fikk ikke gjennomslag for å innføre driftstilskudd, men første intervall i husdyrtilskuddet splittes etter antall sauer. Satsen for 1-75 sau økes med 900 kr/dyr og 76-150 sau med 450 kr/dyr.