Produsentkontakt Odd Rune Nordby, hos Jens Eide AS,  kunne stolt ta fylkeslederen med på en runde samtidig som han var innom med høstens første levering av slakteklare lam.

Store lyse og oversiktlige arealer var det som åpnet seg for oss. Gode ledeganger som sikret trygg ferdsel for dyra samt åpnet for god logistikk for slakter. Oppstalling av sau og lam foregår i et stort lyst og åpent fjøs. Grinder gir rike mulighet for gode oppdeling av dyrene og i varetagelse av lite stress i fjøset.

Eget areal i umiddelbar nærhet med god dyreflyt i f m klipping og ullhåndtering. Her er det meste gjennomtenkt. Alltid med tanke for dyrene og rett behandling.

Odd Rune og Kåre ble raskt enige om at her må vi komme med et tilbud om et medlemsmøte utpå høsten. Tilbud om samling vil komme til alle interesserte. Vi ser frem til dette.

Så langt gratulerer vi slakteri med sin utvidelse og for en flott avdeling med fokus på småfe.

Produsentkontakt Odd Rune Nordby viste stolt frem de nye arealene for småfe. På sitt nye kontor  gir dataskjermene full oversikt på innmeldinger og slaktelinjer.

Foto Kåre Blålid

Grinder åpner for god håndtering og oppstalling av lamma.

Foto Kåre Blålid

 

Foto Kåre Blålid

Klippe sluse for lam og sau

Foto Kåre Blålid

Foto Kåre Blålid

Store oversiktlige og lyse falter. Godt for dyr og ansatte.

Foto Kåre Blålid

En stolt slakter Jens Øystein Eide mottar prisen påvegne av alle ansatte  som årets bedrift, kåret  av Næringsforeningen i Kristiansand.

Foto privat