OPPDATERES - sist oppdatert 27.6.24

Siste:

Ulv observert av sauelag  ved Sloaros turisthytte den 24.6.24. Basert på sikker obeservasjon har organisasjonene på Agder og i Rogaland, samt beitenæringa, søkt om fellingstillatelse. Viktig at tillatelser og skadefellingslag er i posisjon ved behov av rask mobilisering.

22.6.24:Lam sansynlig drept av jerv - Hillestad, Tovdal, Etter melding fra hyttefolk rykket SNO-kontakt ut og fant drept lam. Årsak: sansynlig jerv. Kun ett funn. Sau og ett lam til i omr var uskadd. Eier er kontaktet. Lokallag Åmli - Evje- Bygland er varslet. Følg med - gi beskjed ved funn. 

Vi følger med i rovviltsituasjonen i beiteområdene på Agder og i grenseområder mot Rogaland

SNO er bekymret for økning i jervebestanden. Det er ny etablering av yngling i våre områder.  Bildet under viser hvor det er gjort funn av ekskrementer som er stadfestet jerv 

Foto fra presentasjon SNO Jon Erling Skåtan.

Under har SNO ringet inn 3 områder som kan særlig bli utsatt i år. Jerven opererer under store distanser så ringene kan fort utvides.


Foto fra presentasjon SNO Jon Erling Skåtan.

Klikk her for å se presentasjonen om jervestatus fra SNO. Klikk HER

Aust og - Vest Agder samt Rogaland Sau&Geit - Agder Bondelag - Jæren Smalalag - beitelag fra Setesdal m fl samlet seg på gjeterhytta ved Rosskreppfjd den 6.6.24 i sakens anledning. Les referatet fra møtet. Klikk HER

Rovviltnemnda i region 1 vedtok i møte 20. juni 2024 lisensfellingskvote for jerv for perioden 20. august 2024 – 15. februar 2025. Les vedtaket HER


Vi oppfordrer alle til å følge med i beiteområdene. Gjør du funn eller ser noe så meld fra til SNO.

Klikk på lenka under – velg fylke – velg så den kommune du har gjort observasjon. Navn og tlf på kontakt vil da komme frem Klikk her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/rovvilt/statens-beredskap-i-rovviltsaker/

Rovviltfolder med kontaktinfo fra Statsforvalteren i Agder finner HER

Under fra Setesdølen nett 4.6.24. Klikk her : https://www.setesdolen.no/nytt/fleire-jerv-i-setesdal-enn-pa-hundre-ar/