SNO har gjort undersøkelser den 13.08.13 øst for Evje sentrum på drept søye. Den 20.08.13 ble den undersøkt drepte dyr både på Øynaheia i Froland og i Vatnedalen i Bygland. Ved disse funnene ble det konkludert med "antatt" drept av ulv. Videre er det en synsobservasjon av ulv i Iveland. På bakgrunn av disse episodene har organisasjonene i fellesskap søkt om skadefelling hos Fylkesmannen i Aust-Agder. Til Vatnedalen vil det bli sendt inn kadaver-ekvipasje i morgen tidlig 22.08.13. Det er Agder Bondelag som bistår med det administrative  arbeidet i sakens anledning.

Se artikkel om ulveangrepet i Froland fra Agderposten

Fylkeslaget har vært i kontakt med den sist berørte i Bygland, samt sendt info til alle lokallagsledere vedrørende de faktiske forhold samt at det må vurderes økt tilsyn. Det er også viktig at det lokalt vises oppmerksomhet rettet mot  de berørte saueholdere.

Rovviltsituasjonen vil bli behandlet på styremøtet til fylkeslaget  den 22.08.13

Lenke til Agderkontoret

Fylkesleder

Kåre Blålid