NSG begynte kartlegging av hundeskader i 2020 med en omfattende spørreundersøkelse. Dette ga oss en helt ny innsikt i omfanget, og vi har fått vite mer om hvor og hvordan dette foregår. Innrapporteringen fra saueeiere var svært god.

NSG ønsker å fortsette å kartlegge hundeskader og starter igjen opp innrapportering av informasjon. Innrapportering av hendelser fra sesongene 2022 og 2023 ønskes.

Vi ønsker informasjon om hver eneste hendelse mellom hund og småfe. Dette er for å ha et godt datagrunnlag som vil gi oss en større tyngde når vi skal jobbe videre med denne saken. NSG er den eneste som har arbeidet systematisk med å kartlegge hundeskader takket være medlemmenes innrapportering. Vi trenger hjelp fra hver enkelt som er utsatt for å kunne fortsette kartleggingen og arbeide politisk.

Hunder som skader småfe er et økende problem – til tross for årlige båndtvangskampanjer fra Norsk Sau og Geit (NSG) og andre fagorganisasjoner. Derfor gjennomfører NSG en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av disse skadene.

Undersøkelsen skal gjennomføres småfeeier selv. Det er en fordel å samarbeide med både lokallag og beitelag, slik at samme sak ikke blir rapportert inn flere ganger.

Trykk på lenken for å svare på spørreundersøkelsen:
Spørreundersøkelse: Hund som skader sau og geit

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å fullføre.

Hva viser innrapporteringene fra 2020/2021

Rapporteringene fra i 2020/2021 viser at noen hundeeiere er skjødesløse: Hunder slippes løs i den tro at deres hund ikke skader sauer, mens andre hundeeiere mistenkes for å ta en kalkulert risiko ved å slippe hunder i områder hvor de vet det er sau.

Dette vet vi om hundeulykker fra undersøkelsene 2020/2021:

  • 70 % av hundeulykkene skjer innenfor ordinær båndtvang.
  • De fleste hendelsene skjer i skogen og i områder med lite eller ingen bebyggelse hvor hundeeiere vanligvis ferdes.
  • 67 % av hundene var ikke i bånd når ulykken skjedde, og 38 % av hundene ble sluppet løs av eieren.
  • Omtrent 25 % av hundeeierne melder selv om skaden. Vi er glade når hundeeierne selv ønsker å ordne opp.
  • De fleste hundeierne er fastboende eller hytteboende i den aktuelle kommunen eller nabokommunen.
  • Alle hunderaser kan gjøre skade på småfe også mindre raser. Polarhunder etterfulgt av jakthunder var i overvekt når det kom til skade påført småfe.

 

Spørsmål
Kontakt Eira Næsje, Beite- og utmarksrådgiver
E-post: en@nsg.no