Behovet for økt kunnskap om dette er synliggjort gjennom mange avisoppslag og innspill fra fylkene. Kartleggingen skal gjennomføres av den enkelte småfeeier selv ved utfylling av et skjema over skaden.

Bekjempelse av hundeskader på småfe er behandlet i både NSGs representantskapet og styre. Resultatene skal brukes for å lære mer om ulykkene slik at innsatsen kan bli mest mulig målrettet. I dag er det ingen som har en helhetlig oversikt. NSG vil ved en høy deltakelse få en bedre oversikt over omfanget av dette problemet og samtidig bygge gode kunnskaper om skadene. Det antas derfor at vi skal kunne styrke vår posisjon til påvirkning, et evt. lovarbeid i arbeidsfeltet og kunne gjennomføre et målrettet arbeid i fylkene.

Koordinator i Aust-Agder fylkeslag er Kåre Blålid 94505946

Her kan du klikke deg direkte inn og besvare undersøkelsen, DIN DELTAGELSE ER VIKTIG

 

Se artikkel på NRK Innlandet

Se artikkel på NRK Sørlandet

Se artikkel på NRK Lillehammer

Skader og tap for hund er stadig økende. Selv med opplysning på plakater, økt tilsyn, opplysning til hytteområder, FB mm ser det ut til at dette tema bare eskalerer. Undersøkelsen har til hensikt å gi oss økt kunnskap om utfordringene og se om det er tiltak som kan være med å dempe konfliktområdet.

Søye funnet død. Tydelig sprengt etter å ha forsøkt å løpe fra hund. Etterlot seg to lam rett etter beiteslipp. Foto Kåre Blålid

Funn av død sau etter hundeangrep. Foto  BJØRN OLAV SØNDROL

Funn av død sau. SNO bisto i funnet. Sansynlig hund. Foto: Kåre Blålid