Mange møtte opp som deltagere, men mange var og innom for å se på dyktige hunder og førere. Her ligger mye trening bak – men og flere som stilte for første gang. Praten gikk lett fra imponerte lekfolk til detaljer og kommentarer mellom fagfolk. Uansett er det lett å la seg imponere over hva fører, fløyte, gjeterstokk og hund presterer i sammen. Sauen hentes over lange avstander, ledes gjennom leer, skilles, samles og føreres inn i kveer som lukkes for deretter å lede flokken tilbake til sin innhegning. Alt i en trygg atferd for hund og sau.

Den lokale slakter Jens Eide stilte med gratis pølser på grillen så her skulle ingen sulte. Jens Eide har vært en solid aktør i Agder og Telemark over flere tiår og kjenner de fleste av bøndene.

Resultater:

Klasse 1:

  1. Carina Fiære med Fjæres Qali
  2. Svein Berge med Clem

Klasse 3:

  1. Rune Landås med Yksi
  2. Linn Kristin Flaten med Denwyn Glenn
  3. Monica Teiger med Ipa
  4. Linn Kristin Flaten med Ted
  5. Linn Kristin Flaten med Jinks
  6. Rune Landås med Stompa

 

Stor takk til Carina Fiære som dro dette i gang og sørget for en fin samling i vårsola ved sørlandskysten. Arragementet drar sponsorer som Jens Eide, Musti, Bondekompaniet, Tor Olav Stiansen og Fiære Entrepenør.

Flotte omgivelser i marssola på Fiære,Grimstad

Selv om sola skinner så er også marsvinden på plass. Fra høyre dommer Gunvor Mandt og skriver Anniken Kritiansen.

Vår lokale landslagsdeltager og mye mer innen gjeterhund og sau - Linn Kristin Flaten.

Hundeprat på vollen. Fra venstre Carina Fiære og Maj-Lena Knudsen (fra Fotobonden)

Den lokale slakter Jens Eide i prat med Carina Fiære. Hun er også lokallagsleder i Grismstad S&G.

Her vekkes interessen tidlig

Varme gratis pølser går unna. Takk til lokale sponsorer som stiller opp