Under årsmøtemiddagen til Agder Bondelag ble Finn Aasheim takket for måten han har ledet Bondelaget på Agder. Fem bondelagsledere stilte opp for å takke og dele historier. Når det ble sagt at han hadde fem ledere under seg -var Finn snar med å korrigere at dette var ledere han hadde hatt over seg.

Finn startet med å lede to fylkeslag, men avslutter med å ha samlet Bondelaget til et vel fungerende fylkeslag- Agder Bondelag.

Landbruksdirektøren på Agder takket Finn for et langt og konstruktivt samarbeid. Finn har fremstått som en tydelig organisasjons person som med klokskap og vidsyn har hatt engasjement og sekretariat i mange av fylkets råd og utvalg.

Lokallagsledere takket ham for å være en trygg pilar for dem. Alltid til stede og med alltid god tid for dem. Gode råd og veiledning har aldri manglet

Begge fylkesledere for Agder Sau og Geit deltok og med hilser og hang seg på alle de gode og fortjente poeng som var kommet frem og fulgte på med den støtten han har vært når rovvilt har trekt inn i beitesesongen, og behov for søknad om skadefelling har kommet opp. Alltid orientert og alltid med kjøreplan klar for korrekt tilnærming.

Mange benyttet også anledningen til å hilse ny organisasjonsleder, Ingunn Kile, velkommen og så frem til samarbeid med henne.

Gjenvalgt nestleder, Åge Gylland, i Agder Bondelag ledet ordet under middagen og deltok med morsomme historier

Tidligere fylkesledere fra v: Birte Usland, Erik Fløystad, Tor Erik Leland og Åse Ingebjørg Flateland

Foto Kåre Blålid

Årsmøtemiddag; Agder Bondelag 

Foto Kåre Blålid

Statsforvalterens Landbruksdirektør, Tore Haugon takket Finn For innsatsen

Foto Kåre Blålid

Fylkesleder Vest-Agder Sau og Geit, Sven Haugom hadde mye å takke Finn for

Foto Kåre Blålid

Fra v: Fylkesleder i Aust-Agder Sau og Geit, Kåre Blålid og avtroppende org.leder i Agder Bondelag , Finn Aasheim

Foto Øystein Moi, ABL

Blomster ble det mange av og vel fortjent

Foto Tor Erik Liland

Velkommen til ny org. leder av Agder Bondelag, Ingunn Kile

Foto Kåre Blålid

Til høyre bondelagskokk Mette Julius Evensen og hennes team. 

Foto Kåre Blålid

Årsmøtemenyen bidro til å ta ned lageret med storfekjøtt. Eminent indrefile.

Foto Kåre Blålid