Et av temaene vi fra fylke har satt opp er besøk av Mattilsynet på vårmøtene. De ønsker å komme tettere på næringa og vi ønsker å bygge positiv relasjon – så dette blir bra. Vi har utfordret de på å gå inn på saker som beiteslipp, tilsyn, dokumentasjonskrav vedrørende beiting og tilsyn, helsekort føring og dyreholdjournal. - I tillegg til dette har lokallagene gode program på dagsorden og noe å bite i er heller ikke glemt. Så – møte opp.

Grimstad, Froland og Gjerstad lokallag treffes hos dyrlege Halvor Øyestad, Rykeneveien 868, 4821 Rykene. 20.3.23 kl 1930.

Evje og Hornnes, Åmli og Birkenes treffes på Uleberg gård, Dåsvannsdalen 674, 4737 Hornnes, 21.3.23 kl 1930

Bygland og Valle / Bykle treffes på Sylvgarden, Rysstad 22.3. kl 1830.

Vel møtt.