Under finner du lenke til  Fylkesmannens rundskriv til beitelagene. Videre finner du lenke til selve forskriften http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20130204-0206.html   som regulerer hva det kan søkes på.

Fylkesmannen skriver blandt annet dette.

På møte i utvalget for organisert beitebruk ble det vedtatt å anfefale følgende prioritering for

tildeling av midler:

1. sanke- og skilleanleg, sperregjerder, bruer,

2. driftsveier, saltsteinsautometer, gjeterhytte, ferister, elektronisk overvåkingsutstyr

Det kan gis opptil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

Rundskrivet: https://www.nsg.no/getfile.php/1349577-1363713945/Fylkeslag/Aust-Agder/Dokumenter/Tilskudd%20til%20invistering%20beitefelt..pdf