Mens Toddy søker systematisk gjennom terrenget med nese for kadaver, studerer Kai Flottorp både hundens atferd i søk og sin egen bruk av nyinnkjøpt GPS. Treningen fant sted hos Fylkesleder NSG, Kåre Blålid på Trøe, som hadde vært tidlig oppe og lagt ut kadaverrester. Områder ble behørig plottet inn på GPS og søk startet opp. Flottorp ifører seg vest og caps slik at Toddy skal vite at nå skal de på arbeid! Ettervert som områdene ble trålet, dukket "åten" opp. Funnene ble behørig dokumentert med GPS koordinater og bilder.  Som øvrige "jaktturer" ble det tid til kaffepause hvor søkene ble  diskutert og reflektert rundt. Fylkeslagene i Vest og Aust-Agder setter pris på engasjementet og ønsker å bistå videre i treningsarbeidet! Fylkesleder.

Foto: Kjell SmestadFoto: Kjell Smestad