Fokus på møtet var tørken og fòrsituasjonen. Det er åpenbart at varmen over vår landsdel og langvarig mangel på regn skaper forhold innen landbruket som er krevende og utfordrende.

Mange forhold ble diskutert og belyst fra tilgang på kratfòr, importkvoter på grovfòr, tilgang på grovfòrerstatning, utnyttelse av all jordbruksjord i fylkene mm. Erstatninger fra staten kom og opp til diskusjon. Møtet var og innom tema som omhandler konsekvenser for den enkelte bruker og hvordan påvirker den bonden.

Det ble enighet om raskt å invitere til et informasjonsmøte for alle bønder på Agder hvor det vil bli holdt ulike innlegg fra Fylkesmannen, FK, Fiskå, Tine og Nortura.

Møtet avholdes på Evjemoen Kino tirsdag 10.juli kl 11 til ca kl 13.  Alle kan møte!

Program:

Invitasjon til møte

Stad:     Evjemoen Kino - Evjemoen

Dato:    Tysdag 10. juli

Tid:      Kl 11:00

 

Følgjande organisasjonar deltek på møtet:

- Norsk Landbruksrådgiving: Status for grovforavling så langt i år - og dyrkingsråd i ein utfordrande sumar.

- Felleskjøpet Rogaland Agder - og Fiskå Mølle: Kraftfor i ei tid med lite grovfor - kva for alternativ finnast.

- Tine: Mjølkeproduksjon med lite kraftfor.

- Nortura: Livdyrsalget og slaktetidspunkt i ein vanskeleg situasjon.

- Fylkesmannen v/ landbruksdirektøren:   Informasjon om ulike erstatningsordninger.

 Arrangør: Aust-Agder og Vest-Agder Bondelag.

 

Les mer på Bondelaget.no HER

Følg oppdateringer fra Fylkesmannens landbruksavd.  HER

 

Foto. Øistein Moi, Bondelaget Agder