Hei alle Bondelagsmedlemmer i Agder, både produksjonsmedlemmer og andre!

 

Kort status:

Vi skriver 23. juli og tørken fortsetter. Etter en elendig førsteslått ser også andreslåtten ut til å bli svært mager. I denne krise-situasjonen er det viktig at alt tilgjengelig grovfôr og beite benyttes.

Vi oppfordrer derfor alle til å bidra:

Har du kjennskap til arealer som står «ubrukt» eller annet tilgjengelig fôr – kontakt husdyrbønder i nærheten - så fort som mulig!

Vi oppfordrer også til «anstendige» priser ved salg og kjøp av fôr. Det er nok en del «cowboyer» i fôrmarkedet…

 

I dag møttes Bondelaget, Småbrukarlaget og Landbruksdepartementet for å drøfte en foreløpig krisepakke fra Regjeringen. Se rapport fra dette møtet, med 11 konkret tiltak, her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-mot-torken-og-avlingssvikt-i-norsk-landbruk/id2607516/

 

Praktiske råd:

Et «sammendrag» av praktiske råd til husdyrbønder kan lyde slik:

·Forsøk å samle så mye grovfôr som mulig, fra tilgjengelig jord, beiter og utmark.

·Kontakt rådgiver i NLR, TINE, Nortura eller Felleskjøpet og drøft en langsiktig fôrplan.

·Unngå så langt det er mulig å slakte «mordyr».

·Sjekk mulighetene for å bruke såkalte «grovfôrerstattere», disse kan redusere behovet for innkjøpt grovfôr betydelig og vil trolig bli en billigere løsning enn innkjøpt grovfôr.  

·Ang. import av grovfôr: Tenk deg nøye om, og sjekk regelverk og faglige råd fra Mattilsynet og veterinærinstituttet. 

·Dersom du ikke allerede har gjort det: – Varsle kommunen om avlingstap – så snart som mulig! (Bønder oppmodes nå om å sende søknad om avlingsskadeerstatning så snart skadeomfang og dokumentasjon foreligger).

 

Vi anbefaler også at du leser de rådene som gis av rådgivingsapparatet:

Norsk Landbruksrådgiving Agder: https://agder.nlr.no/

TINE: https://medlem.tine.no/aktuelt/nyheter/alle-nyheter

Nortura: https://medlem.nortura.no/

FKRA: https://www.fkra.no/nyhetsarkiv/grovforsituasjonen-hva-gjor-fkra-article9305-103.html

Landkreditt Bank: https://www.landkredittbank.no/blogg/2018/torke-og-avlingssvikt--hva-gjor-du-na/?WT.mc_id=lkb02_edm_18167&WT.tsrc=edm

Innovasjon Norge – om mulig utsatte avdrag: https://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter-liste/2018/vil-hjelpe-kriserammede-bonder2/

Bondelaget – om fôrformidling:  https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/formidling-av-halm-og-grovfor-article100212-3805.html

Jo flere som melder inn reelt behov for fôr på disse formidlingstjenestene, jo bedre oversikt er det mulig å få nasjonalt og regionalt.

 

Merk at FKRA i dag har etablert en importkanal og kan ta imot bestilling:

https://www.fkra.no/kraftfor/vi-kan-hjelpe-deg-salg-av-grovfor-article9307-335.html

 

Vann og vanning:

Mange av dere jobber nå natt og dag med vanning av jorder og vannkjøring til dyr. Har du kjennskap til vanningsanlegg som ikke er i bruk – si gjerne i fra!
Med fortsatt tørke øker sjansen for å gå tom for vann til dyra. 
Kontakt kommunen og be om bistand hvis det kniper. Brannvesen og andre vil ofte kunne bidra.

 

Dette kan også gå på helsa løs:

Usikkerhet om økonomi og fôr til dyra sliter på mange.

Vi anbefaler en kikk på HMS-tjenestens nettsider, inkludert «5 råd for god bondehelse»:  https://hms.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/hvis-bekymringen-blir-store/