Sauen har desuten stor tolleranse til kraftfor så alt i alt bør den enkelte finne løsninger.

Som vi tidligere har publisert er det viktig at den enkelte produsent setter seg i avlingsskade ordningen. Dette bidraget  vil være viktig for å dempe på noe på de økonomiske konsekvensene av tørken og avlingstap.

Nå kommer dessuten regnet innover Agder noe som kan gi håp om enda en grashøsting før høsten setter inn for alvor.

Det gjør godt å skue utover den grønne spiren som en følge av regn. Er det håp allikevel?:

Fylkesmannen på Agder ønsker å være oppdatert og samlet derfor alle organisasjonene til et møte på fylkeshuset. Her la vi alle frem den status som er aktuell pr dato. Situasjonen er krevende men alle jobber konstruktivt. Se FM artikkel etter møtet HER

Vi må håpe på at et flertall på Stortinget forstår alvoret og at en krisepakke bygges opp. Det vil neppe være vieier utenom å åpne jordbruksavtalen. Mange av de elementer som vil lette noe på skadene ligger nettopp der. Telledato 1.10 slår svært uheldig ut for de som har måttet redusere sine besetninger Tidlig slakt går utover produksjonstilskudd, arealtilskudd, avløyser mm. Videre vil kvalitetstillegget ved slakt av lam som slår inn på klasse O være et tøft krav i år når beitene er tørket inn og grovfor som skal brukes til vinterfor er begrenset. Klassen bør vurderes senket til O-. Kravet om 15.1 kg for gourmet lam kan og senkes noe. 

Alt dette er spilt inn til våre sentrale organisasjoner  med håp om konstruktiv fremdrift mot en god sentral krisepakke og det helst med friske midler og pragmatiske tiltak.

Det er viktig at vi nå ser håp i regn og varme. Det er enda 5-6 uker med gode gromuligheter! Hold på livdyr og sette deg inn alternative foringsmuligheter. 

Under: Fylkesmannen samlet organisasjonen på Agder igjen den 9.8.18. tilstede var: NLR, Bondelaget, NSG, Fiskå, FK, TYR, Fatland på tlf og landbruksdirektøren med stab.