Gardbruker Bård Harald Tjore, Grimstad, har spælværer klargjort for salg. I samråd med Mattilsynet har han satt seg grundig inn i reglene og klargjort værer for salg. Værene er fotbadet 2 ganger og er klare for levering. Beholdningen i dag er 5 spælværer som er klare til levering. Bård Harald Tjore treffes på mob tlf. 91348759