Dette var en blanding av unghunder som var helt ferske i gamet til 2 årige – litt mer drevne – som utålmodig ventet på sin tur i innhegning på Iveland. Det var 5 sauer av gammelrasen som var sluppet ut av fjøset denne flotte friske marsdagen for å være øvelseobjekter for morgendagens gjeterhunder og eiere.  Første økt var i solveggen på Nesbakken. Her fortalte Linn Kristin Flaten litt om hunden, gjetingen og de øktene ekvipasjen skulle i gjennom. Spørsmålene var mange fra nysgjerrige eiere.

Deretter bar det ut i innhegningen en for en. Først en runde på utsiden- så bar det inn til sauene. Etter kyndig rettledning fra Linn Kristin tok hund etter hund opp læring som ga raske resultater. De fleste eiere så noe skeptiske ut før slipp, men kom riktig fornøyde tilbake. Her var det håp! Noen hadde litt mer erfaring så de slapp raskt ut av innhengningen for så å drive saueflokken ut i et litt større landskap.  Tydelige rop og signaler medførte rask fremgang for ekvipasjene – samtidig som de fleste forsto hva de måtte hjem å øve på. Når saueflokken ble stående oppe i den øvste kollen så var det Linn Kristins egen Border Collie, Hillbilly Deluxe, som lett hentet flokken tilbake og inn mellom grindene. En flott oppvisning om hvor god en dyktig gjeterhund kan bli.Som far til fler av deltager hundene var det nok noen som øynet håp for sin egen hund!

Tid til sosialt ble det og for hunder og folk. Så fint var været at solkremtuba fikk bein å gå på blant de som slappet av i veggen. Etter matservering og drøs i innhuset bar det ut igjen til nye øvelser.

Takk til Linn Kristin for dyktig, kyndig og nyttig trening!!

Bål må til på friske marsdager. 

Ekvipasjer i aksjon under veiledning

Lydhør forsamling. Linn Kristin orienterer.

Flott 1 årige Valtra fra Sola i Rogaland!

Boss fra Lillesand følger spent med!

Linn Kristin med erfarne Billy - far til noe av deltager hundene!