Det syder og breker, men inni mellom senker roen seg og en liten stund. Små og store må kvile litt – men ikke lenge. Her må det følges med. Her må det stelles, her må det øremerkes og her må det sjekkes at alt går greit for seg. Sauen skal ha godt stell – godt gras og friskt vann. Mange må enda holde sau og lam inne i påvente av regn og litt mer fart i graset på enga. Men grønt blir det og ut kommer de og mellomtiden har de det godt inne.

I fjøset kommer det stadig nye lam. Bonden må følge med. Noen trenger litt ekstra hjelp i starten, mens med andre holder det med hyppig tilsyn. Dette er en viktig tid i bondens årshjul, mye av grunnlaget legges nettopp nå. Omsorg er stikkordet for god drift videre. Tilsyn, foring, oppmerksomhet og støtte til lam med behov, god logistikk for koppelam med mye mer.

Takk til alle bønder som står på og gir masse av seg selv til norsk matberedskap!

Alt skal læreres også det å spise gras og høy

Det er travelt å være liten - en kvil må til

Litt støtteforing med tilgang til høy og kraftfor. Årets koppelam på gang!

Se så flotte lam jeg fikk - trønderfår gener i disse to.

Alle tre lamma er kommet til verden - nå starter mors og bondens omsorg

Alle bilder Kåre Blålid