Lukten av grill og noturapølser var det første som møtte gjestene når de rundet inn mot fjøset. Summinga av gode samtaler svirret rundt. Nei nå var det kjekt å treffe folk igjen. I tillegg til Tvedestrand  var det bønder fra Lillesand, Grimstad, Arendal, Froland, Kragerø og indre Telemark!  

Sammen med vertskapet på gården stilte Nortura opp med småferådgiver, Marit Elise Smith Eidet, og ildsjelen Stian Espedal.

Kristian, også lokallagsleder i Gjerstad Sau og Geit, ønsket alle velkomne til gards og ga oss et innblikk i besetning og driftsforhold. 250 vinterfora sau fyller fjøset. Ca 350 dekar fulldyrka og innmarksbeite dekker grunnlaget på gården. 270 rundballer går med til sauen og noe selges.

Besetningen er fordelt på spæl og NKS. Noen blir og krysset. Målene bonden har satt seg er 380 g/dag i tilvekst på lam, samt å kunne høstveie 2 lam pr. vfs med slaktevekt på 21 kg. Flest mulig slaktemodne lam rett fra utmarksbeite kommer og høgt opp på prioriteringslista. Det er fokus på å få ned forekomst av mastitt. Et grep er å øke antall koppelam ved å redusere lammetall på unge søyer. Kristian mener og at dette kan bidra til noen flere lam som er klare for levering rett fra beite. Tydelig og klare mål fra en bonde med engasjert faglig fokus.

Kristian Foss og Veslemøy Pettersen (odelsgutten deres hadde ikke tid til bilde- han lekte i sponhaugen)

Norturas småferådgiver Marit Elise Smith Eidet tok de frammøtte med på innlegg om forutsetning for god økonomi i saueholdet. Viktig med spisset søkelys på foring og hold. Viktig er det og at gode søyer for fram riktig antall lam. Økonomien forsterkes tydelig ved å sette et godt faglig øye på dette. Bruk sauekontrollen til skaffe deg oversikt på søyer og avdrått på gården.

Marit Elise Smith Eidet, Nortura

Ildsjelden, Stian Espedal, stilte med oppbrettede armer denne tidlig vår-kvelden. Han hadde mange tema på kjøreplanen. Alle nyttige saker for lydhøre bønder. God dyreveldferd kommer høgt opp. Viktigheten av riktig foring svinget og han innom. Nødvendige nyttige «verktøy» under lamming, forebygging for å unngå sårdannelse ved øremerking samt medikamenter til bruk på lam og søyer under lamming. Han belyste og tema som korrekt og presis avlivning av dyr dersom behovet var der. Gode lysbilder undrebygget det hele.

Stian Espedal, Nortura

Etter foredrag og spørsmålsrunder gikk turen inn i dyreavdelingen. Her var  sau stallet opp i moderne lokaler. Gode lysforhold og lufting- og god plass. Plastbekledde forfronter sørget for et lavt støynivå fra sauen. Stian og Kristian samlet folket rundt seg for vurdering av holdklasser på dyrene. Holdklasse 3,5 er den mest riktige nå mot lamming. Folket fulgte nøye med.

I tillegg til foredrag var det vandring og tema i fjøset. Gjestene engasjerte seg i dette.

Veslemøy deltok aktivt under fjøsvandring og mye annet.

 Siste fremvisning var «liggestolen» til sauen. Med et enkelt grep ble sauen vippet i liggestilling med klauene fremfor seg. Nå var det lett for bonden å utføre klaustell mm. Mange ble imponert over hvor enkelt dette var og hvor rolig sauen forholdt seg. Stian fortalte og om viktigheten av korrekt verktøy til klaustellet

Ps: Stian Espedal kan ta opp bestilling på stolen. Det kostet ca. 2000; -  Fylkesleder kan formidle kontakten.

Arbeidsstol for behandling av sau samt riktig verktøy til klaustell.

Mange koset seg med fjøsbesøk

Man må minnes om humor i en travel arbeidsdag.

Alle bilder foto: Kåre Blålid

Takk til Kristiian, Veslemøy, Stian og Marit Elise for en faglig, sosial og hyggelig kveld!