Det var to tema på agendaen, i tillegg til sosialt treffpunkt: fjøsbesøk i øvrebygda Gjerstad hos familien Eskeland og deretter foredrag av veterinær Trygve Holtebekk fra Mattilsynet.

Det var over 35 fremmøtte og trivelig er det å registrerer at både andelen jenter og nyetablerere er oppadgående i området. Jentene var godt representert i møtelyen og når lokallagsstyret reiste seg opp til forsamlingen.

Familien Eskeland viste frem et flott fjøs med oppstallings plass til 200 vfs. I år venter de lamming til vel 150 sau og de var nå godt forbredt til dette. Dyrene var sortert i binger etter alder og antall lam så her har mor i familien Eskeland god oversikt.

Fjøset besto av store gode binger med stål og treinnredning. Plastrister og åpen kjeller under. Det var forøvrig et lyst og godt ventilert lokale. Gården hadde tilgang til vel 400 da med beiter så denne flokken ble ikke sendt til heis på sommeren.

Etter fjøsbesøket gikk tuten til gamle Lunden skole i Gjerstad hvor lokallagsleder Morten Foss ønsket velkommen og introduserte Mattilsynets veterinær, Trygve Holtebekk. Trygve har lang erfaring fra fjøs i Aust Agder så han holdt lett forsamlingen engasjert i ulike tema. Lammingen står for døren så det var naturlig med ulike problemstillinger i forhold til planlegging, tilsyn og assistanse under lamming. Men også generelle tema som holdvurdering, orden og etikk, fremvisning av fjøs osv var oppe til debatt.

Tilslutt takket Fylkeslederen for invitasjonen og arrangementet sammen med noen nyheter fra fylkesnivå i NSG og tilslutt avrundt lokallagslederen Morten Foss det hele!

Sauefjøset til fam Eskeland, øvrebygda Gjerstad.

Arne Eskeland guidet de besøkende runst i fjøset på gode ledeganger.

Morten Foss takket familen Eskeland for at de åpner fjøset for andre!

Vetrinær Trygve Holtebekk engasjerte!

Sauebønder prater lett og hyggelig i sammen!