Mange tema sto på dagorden. Lokallagslederen sammen med vertinne, Ellen Cecilie Møllen på Uleberg Gård, ønsket alle velkomne til en hygge og fagkveld.

Norturas småfe rådgiver, Marit Elise Smith Eidet, åpnet opp med innlegg om foring av sau. Både grovfor og kraftfor ble grundig belyst i sauens ulike faser gjennom året. Ulike funn i undersøkelser ble diskutert. Ps Smakelig var det og at hun på Norturas vegne hadde med seg pølser mm til de frammøtte.

Fylkesleder, Kåre Blålid, hilste til forsamlingen og kom med nytt fra prosessen med framlegg av krav til Landbruksoppgjøret 2022. Videre tok han opp nytten av de ulike tema som ville bli lagt frem og presentert samt ba produsentene særlig legge vekt på viktigheten av å oppdatere seg på kravene til dyre og helsejournaler.

Avlsrådleder Sven Reiersen serverte gode tall om nytten av bruk av kåra værer i avlsarbeidet, men og i produksjonen av lam på gården. Både NKS og Spæl ble gjennomgått og tallen viser entydige positive resultater ved bruk av gode kåraværlam samt og indeksværer i produksjonen. Ved bruk av disse værer bygger og bruksbesetningene opp sine dyr med en vesentlig større avlsframgang. Dette gir store utslag for økonomien på gården.

Veterinæren i Evje og Hornnes, Olav Robstad, dro forsamlingen med seg inn i tema om både geit, lam og sauehelse. De ulike sykdommer og helseendringer som kan dukke opp ble belyst både med symptom og behandling. Forsamlingen kom med mange innspill, med spørsmål og delte erfaringer. For tiden var den viktige vaksineringen av søyene før lammingen som pågikk rundt på gardene, men han svinget og innom det å være forberedt til lamming og tips relatert til fødselshjelp osv.

Et av hans tema var og viktigheten av føring av helsekort både på Animalia sine ark, men og nytten av bruk av sauekontrollen.

Fylkeslederen avrundet kvelden med igjen å minne forsamlingen om dyre og helsejournaler. Alle må sette seg grundig inn i dette eller støtte hos lokallaget. Vi må som bønder vøre presise på disse tema. Han takket igjen lokallagslederen for kvelden, servering, trivelige lokaler og eminent servering.

 PS som takk for invitasjonen holdt Bygland lokallag nydelige kaker til kaffen.!

Nyttige lenker:

Dyrejournal         Helsekort       MT veileder til dyrehelseforskrift

Flotte lokaler hos Ellen Cecilie Møllen på Uleberg Gård.

Stolt lokallagsleder i Evje og Hornns, Eivind Odd Kallhovd

Hele lokallagstyret i arbeid under serveringen. Maks 10 pølser til hver!

Norturas småfe rådgiver, Marit Elise Smith Eidet

Veterinæren i Evje og Hornnes, Olav Robstad

Avlsrådleder Sven Reiersen

Bondedrøsen syder ved bordene. 

Alle bilder er foto Kåre Blålid