Nyvalgt lokallagsleder Carina Fjære ønsket velkommen til ca 25 fremmøtte. Svært hyggelig var det at flere elever fra Landbruksskolen på Holt var møtt opp. Sammen med møtelyden for øvrig noterte de villig på sine notatblokker når viktig moment ble løftet frem.

Tema for kvelden var lamming – tiden før – lammingen – den første tiden etter. Her ble det mye debatt og mange erfarne saueholdere la frem refleksjoner og erfaringer.

Under pausen og bondedrøsen ble bordet fylt opp med kaker, kringle, kaffe, brus og snop.

Etter pausen ble det tid for tema snyltere – opphav – symptomer – og tiltak.

Øiestad Dyreklinikk er nyetablert og satser på bøndene i regionen. Flotte lyse lokaler med stort møterom som næringen kunne benytte etter ønske.

En svært nyttig fagkveld!

Mange deltagere

Fra v:  Halvor Øiestad, Carina Fjære F v. og Henrik Erlandsen