Fylkesstyret ønsker og å takke dommere og skrivere for den innsatsen de gjør og for den høye kvaliteten de holder. Ca 160 værer ble bedømt og stemningen var svært god. De mange fremmøtte fikk se flotte værer og fagpraten gikk ivring over de mange grindene.

Sven Reiersen ledet det hele og delte ut sløyfer til de værer som oppnådde de beste resultat.  Han takket de fremmøtte, arrangørene  og teamet som sto for arbeidet

Under er det bilder fra begge steder: