— Eg valde å byggje for sau fordi det passar til fôrgrunnlaget på garden, men slik systemet er i dag ligg eg an til å bli trekt over 50.000 kroner i tilskot. les hele artikkelen i Nationen http://www.nationen.no/2013/04/08/landbruk/sau/mat/tilskudd/8029381/