Fagtur for å sjå på sauehus i Farsund kommune laurdag den 18. oktober.

Møt opp hjå Turid og Ingemann Årikstad-Nielsen i Spind kl. 10.00.

Ta av frå riksvegen ved skilt til Rødland og Spind kyrkje. Kjør ca. 500 m . Det nye sauehuset ligg på høgre side av vegen mot Rødland/ Spind kyrkje. Nytt talle fjøs til ca. 200 sauar. Skal bruka eigenprodusert flis som talle.

Kl.12.00 hjå Tove Egra og Øystein Gilja på Meberg gard på Lista. Nytt sauehus med plass til opp mot 200 sauar. Har både plastgolv og strekkmetallgolv i sauehuset.

Nortura vil spandere grillmat.

Farsund kommune spanderer drikke og diverse. Jordbrukssjef Aud Irene Vatland vil orientere om husdyrhaldet i kommunen.

Kl. 14.00 hjå  Heidi og Eivind Årsland på Vestre Hauge på Lista.  Bygger nytt sauehus til rundt 200 sauar. Islandske fôrkassar til grovfòr.

Fjøssystemer blir med og visar utstyr til sau og lam.

Interesserte er velkomne til å bli med på turen.

Lista Sau og Geit, Farsund kommune, Nortura, Fjøssystemer og prosjekt «Ny giv i sauehaldet i Vest-Agder»